Υπηρεσίες

Κάνετε το Δώρο σας

Απόδειξη Είσπραξης

Όταν κάνετε το δώρο σας στους γονείς μέσω της ιστοσελίδας ή του τηλεφωνικού κέντρου μας, σας αποστέλλεται η απόδειξη είσπραξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αν το δηλώσετε) και σας δίνεται ο αριθμός επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση απώλειας, με την υπηρεσία αυτή μπορείτε να επαν-εκτυπώσετε την απόδειξη είσπραξης για το δώρο που έχετε κάνει στους γονείς, αρκεί να γνωρίζετε τον αριθμό επιβεβαίωσης.

Δείτε τη Λίστα Bάπτισής σας

Παρακολουθείστε μέσω αυτής της υπηρεσίας την κίνηση της Λίστας Βάπτισής σας σε πραγματικό χρόνο, ευχαριστήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους καλεσμένους σας για το δώρο τους και διαχειριστείτε την ιστοσελίδα της βάπτισής σας.